MARE DC

MARE DC

0629 Mare_Bjorgvin-3
0629 Mare_Bjorgvin-1
0629 Mare_Bjorgvin-5
0629 Mare_Bjorgvin-6
0823 MareSafety_FiFi_Full-1
0823 MareSafety_FiFi_Full-3
0629 Mare_Bjorgvin-15
0823 MareSafety_FiFi_Full-5
0823 MareSafety_FiFi_Full-19
0823 MareSafety_FiFi_Full-8
0629 Mare_Bjorgvin-3 0629 Mare_Bjorgvin-1 0629 Mare_Bjorgvin-5 0629 Mare_Bjorgvin-6 0823 MareSafety_FiFi_Full-1 0823 MareSafety_FiFi_Full-3 0629 Mare_Bjorgvin-15 0823 MareSafety_FiFi_Full-5 0823 MareSafety_FiFi_Full-19 0823 MareSafety_FiFi_Full-8

Mare DC serien er den perfekte båt for ulike formål. Konstruksjonen og fleksibiliteten til designet gjer at den fungerer svært godt innan ulike segment som redning, arbeidsbåt, patruljebåt eller som personelltransport innan havvind for å nevne nokre eksempler. Skroget sine ekstreme sjøegenskapar i kombinasjon med det lydisolerte overbygget gjer båten til ei eineståande løysing for dei fleste behov. Mare DC kan også  tilpassast kvart einskild prosjekt, der lengda på skroget kan varierast frå 11 til 15 meter og breidde opp til 5 meter, alt etter kva bruksområde ein har.

For meir informasjon om Mare DC ta kontakt med Mare Safety i dag.

 

 

Tekniske detaljar

MODELLMARE DC 15
TOTAL LENGDE Opp til 14.99 m
 MAKS BREIDDE Opp til 5.00 m
TOTAL VEKT FULLT UTSTYRTOpp til 15.000kg
MOTORKAPASITETOpp til 1.500 HK
FART40+ KNOP
PRODUSERT IALUMINIUM
  

Sikkerheitsstandard

Craft ST-0342
FOR-1853
SOLAS

Be om tilbod

Send ein førespurnad om tilbod på MARE DC 15. Denne linken genererer automatisk ein mail til oss: office@mare.no